Switch to English

Reference

Naše řešení a produkty jsou součástí více než 973 projektů.

Podle místa využití
Místo využití
 • Vše
 • Průmysl
 • Venkovní prostory
 • Veřejné prostory
 • Extremní prostředí
 • Nemocnice
 • Infrastruktura
 • Kanceláře
 • Showroomy
 • Ocenění
 • Prodejny
Podle použitého osvětlení
Typ osvětlení
 • Vše
 • sTube
 • sLamp
 • sClusture
 • sTube Classic
 • sCircle
 • sCircle LED
 • sLight
 • sPanel
 • sCustomLight
 • sTube-mini

LED veřejné osvětlení

V Nové Vsi u Nového Města na Moravě jsme do provozu nasadili technologii úsporného LED osvětlení ulic s názvem "sAdaptor". Jedná se o výměnný modul osazený LED diodami, který nahrazuje původní zářivko

Veřejné LED osvětlení v obci Nová Ves u Nového Města na Moravě

Obec mohla k výměně osvětlení prostoupit ihned díky nulové vstupní investici. Lampy jsou financovány z úspor…

Kompletní výměna uličního osvětlení v obci Radešínská Svratka

Namísto původně osazených 40ks výbojkových lamp v obci nově svítí 60ks Snaggi LED sLamp. Spotřeba elektrické energie klesla o 50% přestože bylo osazeno více lamp, zvýšila se hladina a rovnoměrnost osv

Obec Kameničany na Slovensku ‒ výkonnější a úspornější osvětlení

Namísto původně osazených 40ks výbojkových lamp v obci nově svítí 60ks Snaggi LED sLamp. Spotřeba elektrické energie klesla o 50% přestože bylo osazeno více lamp, zvýšila se hladina a rovnoměrnost osv

Obec Zaječí ‒ osvětlení cyklostezky

Světlo z lamp je usměrněno do dlouhých, vzájemně propojených pruhů směrovaných na komunikaci pomocí optických čoček…

Obec Ujčov ‒ modernizace osvětlení v místní části Lískovec

Díky tvarovaní světelného kuželu pomocí optických čoček jsme dokázali osvítit i původně velmi tmavá místa, na která předchozí výbojkové lampy nedosvítily…

LED svítidla pro přechody pro chodce

Přechod pro chodce nasvětlený pomocí výbojek má o 79% větší spotřebu a 7x menší životnost ve srovnání se svítidly firmy SNAGGI.

Kompletní výměna uličního osvětlení v obcích TŘEBENICE, PLEŠICE, CHROUSTOV

Obcím Třebenice, Plešice a Chroustov jsme nabídli kompletní výměnu všech lamp uličního osvětlení s nulovou vstupní investicí…

Naši klienti

+ mnoho dalších

Případové studie

Osvětlení prostor Zlaté kapličky – velká čest pro Snaggi a úspora pro českou kulturu 

Zjistit více
Úspora energií
80 %
Návratnost
1 rok
Roční úspora v Kč
923 200
Návratnost
2 roky
Případová studie
Ve společnosti Toray Industries, Inc. oceňují nejen úspory ale i věrné barevné podání
Zjistit více
Výtahy OTIS – specifická prostředí vyžadují na míru šitá řešení
Zjistit více
Unikátní
Vývoj na míru
Roční úspora v Kč
210 000
Návratnost
4 roky
Brněnský salon BMW Renocar – výjimečné vozy si zaslouží kvalitně nasvítit
Zjistit více