Switch to English
Zpět na reference

Základní škola Dolní Újezd – moderní a úsporné LED osvětlení

Místo realizace
Dolní Újezd
Požadavek investora
úspora elektrické energie
Použitá svítidla
svítidla sTube

Základní škola Dolní Újezd je plně organizovanou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, škola je jednou z největších venkovských škol okresu (kraje), počet kmenových tříd je cca 17 a počet žáků se pohybuje něco kolem 300. Základní škola v Dolním Újezdě je školou spádovou, navštěvují ji žáci i z okolních obcí: Dolní Újezd, Horní Újezd, Jiříkov, Václavky, Desná, Poříčí, Zrnětín, Mladočov, Budislav, Osík.

Celý areál školy je umístěn v centru obce, školu tvoří dosti složitý komplex budov- je školou pavilónového typu. Areál se skládá z 5 budov: historická budova 1.st., pavilon 2.st., tělocvična, šk. jídelna a kuchyň, 5. částí je spojovací chodba s ŠD a ŠK a učebnou PC.

Bylo zde započato s obměnou starého zářivkového osvětlení za moderní a úsporné LED osvětlení. Celková úspora dosahuje 79 % na elektrické energii a nemalé prostředky také na údržbě osvětlení.

Více o sTube

Další příklady úspor
našich zákazníků

Bez názvu-1

Osvětlení strojírenské haly společnosti Lichna Trade CZ, s.r.o.

Nadstandardní kvalita osvětlení a poloviční celkové náklady na svícení…

Osvětlení stojanů čerpací stanice LEDOPA OIL Maršovice

U čerpací stanice v Maršovicích jsme původní výbojkové osvětlení nahradili LED svítidly sCluster…

Osvětlení skladové haly společnosti Medicom International

Vysoké náklady na svícení ve skladovacích prostorech přiměly majitele k výměně původních, již dosluhujících výbojek za LED svítidla Snaggi sCluster…

Osvětlení zimního stadiónu ‒ příklad úspor

Rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu. Morálně zastaralé fluorescenční osvětlení nahrazeno úspornými LED sClustery…
Bez názvu-1