Switch to English
Zpět na reference

Pramet Tools, s.r.o. – světlo pro robotické kontrolní linky

Požadavek investora
osvětlení kontrolních robotických linek
Použitá svítidla
svítidla sTube-110

Nástroje pro obrábění byly původně vybaveny klasickou flourescenční technologií.

Nasazením svítidel sTube-110 se značně zvýšila kvalita a intenzita osvětlení, včetně indexu barevného podání, který pozitivně působí na okolní kamery sledující obráběný produkt. Tímto krokem investor získal nejenom 63% úsporu v elektrické energii, ale taktéž přesné vyhodnocování výstupních kontrol.

Více o sTube

Další příklady úspor
našich zákazníků

Bez názvu-1

Osvětlení strojírenské haly společnosti Lichna Trade CZ, s.r.o.

Nadstandardní kvalita osvětlení a poloviční celkové náklady na svícení…

Osvětlení stojanů čerpací stanice LEDOPA OIL Maršovice

U čerpací stanice v Maršovicích jsme původní výbojkové osvětlení nahradili LED svítidly sCluster…

Osvětlení skladové haly společnosti Medicom International

Vysoké náklady na svícení ve skladovacích prostorech přiměly majitele k výměně původních, již dosluhujících výbojek za LED svítidla Snaggi sCluster…

Osvětlení zimního stadiónu ‒ příklad úspor

Rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu. Morálně zastaralé fluorescenční osvětlení nahrazeno úspornými LED sClustery…
Bez názvu-1