Switch to English
Zpět na reference

Maschinenfabrik – kvalitní technologie na prvním místě

Požadavek investora
šetřit zdraví a investice
Použitá svítidla
svítidla sTube

Společnost Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ), s.r.o., Nymburk, je součástí koncernu NIEHOFF-Gruppe. Jedná se o skupinu strojírenských závodů, kde jsou vyvíjeny a zhotovovány moderní stroje sloužící k výrobě drátů z neželezných kovů a také k výrobě kabelů (elektrických a datových vodičů) a kabelových svazků. NIEHOFF zaujímá v tomto segmentu speciálního strojírenství významné postavení na celosvětovém trhu a je spolehlivým partnerem pro své zákazníky – drátovny a kabelovny.

Srovnání osvětlení pomocí výbojkových svítidel s LED svítidly sTube

Výbojkové svítidlo. Vysoká spotřeba, nízký výkon, nepřirozené barvy. SNAGGI LED svítidlo. Nízká spotřeba, vysoký výkon, přirozené barvy.

Technické parametry:

Původní osvětlení: 200 luxů, příkon 52 500 W, 40% zkreslených barev, životnost 6 000 hodin
SNAGGI LED svítidlo sTube: 300 luxů, příkon 12 810 W (úspora 76%), 15% zkreslených barev, životnost 193 000 hodin

Více o sTube

Další příklady úspor
našich zákazníků

Bez názvu-1

Osvětlení strojírenské haly společnosti Lichna Trade CZ, s.r.o.

Nadstandardní kvalita osvětlení a poloviční celkové náklady na svícení…

Osvětlení stojanů čerpací stanice LEDOPA OIL Maršovice

U čerpací stanice v Maršovicích jsme původní výbojkové osvětlení nahradili LED svítidly sCluster…

Osvětlení skladové haly společnosti Medicom International

Vysoké náklady na svícení ve skladovacích prostorech přiměly majitele k výměně původních, již dosluhujících výbojek za LED svítidla Snaggi sCluster…

Osvětlení zimního stadiónu ‒ příklad úspor

Rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu. Morálně zastaralé fluorescenční osvětlení nahrazeno úspornými LED sClustery…
Bez názvu-1