Switch to English
Zpět na reference

KOVOS ST s.r.o. ‒ oprava osvětlení výměnou za LED svítidla sTube

Požadavek investora
kompletní LED zářivkové svítidlo sTube
Použitá svítidla
svítidla sTube

KOVOS ST s.r.o. se zabývá obráběním kovů, soustružením, frézováním, broušením, vrtáním a 3D měřením.

Pro osvětlení průmyslové strojní haly, kanceláří a chodeb jsme použili naše kompletní LED zářivkové svítidlo sTube.

Ve firmě nejprve uvažovali o prosté výměně vysvícených fluorescenčních trubic za nové. Po předvedení, jak svítí sTube, investor ihned použití fluorescenčních trubic zamítl. Ve skutečnosti 1 sTube nahradila 2‒3 flurescenční trubice resp. 4‒6 konkurenčních LED trubic stejné délky.

Při srovnání s původními svítidly jsme dosáhli snížení příkonu o 60%. Nemalou úsporu přineslo použití menšího počtu svítidel při zachování stejné hladiny osvětlení. Nezanedbatelnou výhodou je i stabilní světlený tok při teplotním rozsahu ‒30 až +50 °C, přičemž svítivost fluorescenční technologie dříve výrazně snižovala nízká teplota. Najednou si uvědomíte, že použitím levných trubic zaplatíte několikanásobně více za elektrickou energii!

Svítidla ve firmě hodnotí jako velmi kvalitní, stabilní a úsporná. Zaměstnancům se pod svítidly lépe pracuje, jsou méně unaveni a díky věrnějšímu podání barev nemusejí opakovaně kontrolovat komponenty. Případným zájemcům mohou jen doporučit.

Více o sTube

Další příklady úspor
našich zákazníků

Bez názvu-1

Osvětlení strojírenské haly společnosti Lichna Trade CZ, s.r.o.

Nadstandardní kvalita osvětlení a poloviční celkové náklady na svícení…

Osvětlení stojanů čerpací stanice LEDOPA OIL Maršovice

U čerpací stanice v Maršovicích jsme původní výbojkové osvětlení nahradili LED svítidly sCluster…

Osvětlení skladové haly společnosti Medicom International

Vysoké náklady na svícení ve skladovacích prostorech přiměly majitele k výměně původních, již dosluhujících výbojek za LED svítidla Snaggi sCluster…

Osvětlení zimního stadiónu ‒ příklad úspor

Rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu. Morálně zastaralé fluorescenční osvětlení nahrazeno úspornými LED sClustery…
Bez názvu-1