Switch to English
Místo realizace
Žďár nad Sázavou
Požadavek investora
osvětlení výrobních, skladovacích a expedičních prostor
Použitá svítidla
svítidla sTube

V roce 2016 nás oslovila žďárská akciová společnost Enpeka s požadavkem na osvětlení výrobních, skladovacích a expedičních prostor.

Samotná výroba známého pečiva je nejen závislá na samotných ingrediencích a dokonalosti pečení. Ale i kvalitní osvětlení z námi dodaných svítidel sTube napomáhá neničit zrak a zdraví zaměstnanců.

SNAGGI svítidla jsou rovněž atestována pro potravinářský průmysl. Opět jsme dokázali, že v konkurenci mnoha další firem, které se LED technologií zabývají, je třeba klást důraz, jak na kvalitu, design, ale i ochranu lidí, kteří s našimi výrobky přijdou do styku.

Více o sTube

Další příklady úspor
našich zákazníků

Bez názvu-1

Osvětlení strojírenské haly společnosti Lichna Trade CZ, s.r.o.

Nadstandardní kvalita osvětlení a poloviční celkové náklady na svícení…

Osvětlení stojanů čerpací stanice LEDOPA OIL Maršovice

U čerpací stanice v Maršovicích jsme původní výbojkové osvětlení nahradili LED svítidly sCluster…

Osvětlení skladové haly společnosti Medicom International

Vysoké náklady na svícení ve skladovacích prostorech přiměly majitele k výměně původních, již dosluhujících výbojek za LED svítidla Snaggi sCluster…

Osvětlení zimního stadiónu ‒ příklad úspor

Rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu. Morálně zastaralé fluorescenční osvětlení nahrazeno úspornými LED sClustery…
Bez názvu-1