SNAGGI

Mrazírny

PRANTL Masný průmysl

LED svítidla v dalším odvětví potravinářství

Osvětlení v mrazírnách Vodňanské kuře

Osvětlení mrazících boxů s teplotou do -40 C je pro kvalitní LED technologii ideální aplikací. Šetří se nejen na elektrické energii pro svícení a komplikované údržbě ale i na spotřebě chladícího agreg