SNAGGI

UV záření z úsporných zářivek – nebezpečí pro zrak

Každých pět sekund oslepne na světě jeden člověk, každou minutu ztratí zrak jedno dítě.

Není žádným tajemstvím, že za privilegováním stávající technologie fluorescenčních zářivek stojí zištné zájmy korporací a států. Levnější a zdravotně nezávadná technologie LED svícení je tudíž účelově opomíjena. Naštěstí je na každém z nás jaký zdroj světla budeme používat a jak moc budeme podporovat zastaralé, zraku prokazatelně škodlivé technologie.

A v čem je vlastně "zakopaný pes"? V zářivce vzniká doutnavý výboj, který produkuje ultrafialové záření. To se díky luminoforu, který je na stěnách zářivkové trubice, přemění na viditelné světlo. Avšak část UV záření stěnou trubice projde.

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického ultraviolet) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo. Pro člověka je okem nepozorovatelné.

Záludnost dopadů UV záření spočívá v tom, že se zjevně neprojevuje ihned, ale až v pozdějším věku. Poškození oka v důsledku dlouhodobého vystavení se UV záření je nevratné a v momentě, kdy se projeví, je ve valné většině případů již pozdě.

Světlo fluorescenčních kompaktních lamp poškozuje sítnici a může vyvolat předčasnou degeneraci žluté skvrny. Přispívá k dlouhodobému poškození zraku celé populace. Člověk postižený degenerací žluté skvrny velmi obtížně čte, nemůže řídit automobil, sledovat televizi a nerozezná lidské tváře. Je tedy k zamyšlení zda pod takovým světlem pracovat, žít a nechat jejich škodlivý vliv působit na naše děti.

Na internetu je možno najít bezpočet studií, diskusí a rozborů, opřených o fakta, které prokazují, že kontinuální vystavování UV záření je pro lidský organismus, potažmo přímo pro naše oči, škodlivé.

Jistotou dnešní doby je přechod na moderní, bezpečnou a zdraví neškodnou LED technologii. Když pomineme pozitivní ekonomický dopad (až o 60% menší spotřeba energie), zvolili jsme v současné době nejlepší možný světelný zdroj.

Snaggi je jediný český výrobce LED svítidel využívající nano technologické materiály, které podstatně přispívají k výsledné kvalitě světla. Původně tvrdé světlo LED je rozptýleno a "změkčeno".

Neriskujte. Včasný přechod na nová LED svítidla ochrání zdraví nejenom Vám, ale i Vaší rodině a přátelům.