SNAGGI

Záření z úsporných zářivek poškozuje váš zrak!

Degenerace žluté skvrny je obvykle spojená s věkem. Žlutá skvrna je část sítnice v zadní části oka, která je místem nejostřejšího vidění. Degenerací ztratí postižené osoby ostré vidění (nemožnost čtení, sledování televize, řízení auta), obvykle zůstává periferní vidění. Tato nemoc se stává epidemií od doby, kdy se začaly všeobecně používat fluorescenční zářivky.

Během posledních let v USA počet postižených touto nemocí doslova explodoval.
Dr. Timothy Johnson, vydavatel lékařského časopisu ABC News, prohlašuje: „Tato hrozná nemoc postihuje dnes asi 13 miliónů Američanů, více než všechny ostatní oční nemoci dohromady. Nyní má každá třetí starší osoba degeneraci a odborníci předpovídají obrovskou vlnu nárůstu až na 30 miliónů osob, které budou muset čelit slepotě.

Statistika konstatovala stabilní procento výskytu u lidí ve věku 50 let až do roku 1960. Od té doby má silně zrychlující tendenci, poškození zraku se objevuje již i u mladých lidí.

V prohlášení specializovaného editora Henry Grunwalda se předpokládá, že „toto postupné snižování věku počátku degenerace sítnice odpovídá postupnému zvyšování expozice fluorescenčnímu světlu, jemuž byla současná generace vystavena v průběhu dětství, v učebnách, v nemocnicích a obchodech. Stále více míst, a dnes už i domácností, mění typ osvětlení na fluorescenční úsporné zářivky za účelem šetření energií.

Proč světlo zářivek působí či prohlubuje škody?

Když v průběhu 60. let začaly být v průmyslu široce užívány lasery i jiné zdroje intenzivního světla, jako svářečky, vyvolalo to obavy o zdravotní účinky na oči pracovníků. Vědci začali studovat tento typ poškození na zvířatech, která vystavovali světlu různé intenzity, trvání a vlnové délky.

V r. 1974 varoval americký úřad pro bezpečnost a zdraví před ozářením vlnovou délkou mezi 425 a 450 nanometry, protože způsobovala nejvíce poškození na očích pokusných zvířat a také u lidí nadměrně vystavených ostrému světlu. Bylo prokázáno, že intenzivní vystavení krátkovlnnému světelnému záření (poté označenému jako „modré světlo“) může způsobit nezvratné změny na sítnici.

Lampy, zvané fluorescenční, vydávají svou nejintenzivnější energii ve vlnové délce 435,8 nm, což odpovídá přesně maximálnímu nebezpečí pro poranění oční sítnice. Energetická emise na této vlnové délce se lehce mění podle typů zářivek. Podle Kelvinova stupně, který určuje obchodní název jako „denní světlo“ apod.