SNAGGI

Svítidla Snaggi a nouzové osvětlení při výpadku elektrické sítě

LED svítidla Snaggi lze užívat jak pro hlavní osvětlení, tak i pro nouzové osvětlení v případě výpadku dodávky elektrické energie.

Pro tento účel doporučujeme použít jednotku nouzového osvětlení „Liteplan NED/3/80", která se společně se záložní baterií zapojí mezi svítidlo a napájecí zdroj sController.

Při bezproblémové dodávce elektrického proudu je svítidlo napájeno z sControlleru a souběžně je automaticky dobíjena záložní baterie. Naopak při výpadku elektrické sítě dojde ihned k přepnutí na napájení ze záložní baterie a svítidlo přejde do režimu nouzového osvětlení.

Jednotka nouzového osvětlení automaticky reguluje výstupní proud s ohledem na světelný výkon a zatížení záložní baterie. Čas svícení na baterii se typicky pohybuje v rozmezí 1-3 hodiny dle konfigurace a stavu záložní baterie. Dosažená hladina osvětlení splňuje požadavky příslušných norem ČSN.