SNAGGI

Regulace a řízení osvětlení Snaggi

LED osvětlení Snaggi je možné regulovat a řídit pomocí digitálního systému DALI (digitálně adresovatelné světelné rozhraní).

DALI je systém pro komplexní aplikace při ovládání osvětlení v místnostech a poschodích, regulaci v závislosti na denním světle a účelu využití prostoru s detekcí pohybu, RGB a dynamické řízení osvětlení.

DALI je nejmodernější způsob regulace a řízení osvětlení využívaný pro moderní instalace pro začlenění soustavy do systému inteligentního řízení budov.

DALI je definován jako „Master-Slave“ systém, ve kterém spolu komunikují řídící moduly, které vysílají příkazy a předřadné přístroje (svítidla), které příkazy přijímají. Celý systém je postavený pro 64 komponentů což nemusí být jen svítidla, ale třeba i reléové moduly pro pouhé zapnutí/vypnutí čehokoli. Těchto 64 komponentů může být zařazeno až do 16 skupin, přičemž komponenty nemusí být pouze v jedné skupině. Dále je možno nastavit až 16 scén.

Propojení všech svítidel je provedeno pomocí dvoužilového vodiče a veškeré nastavení se provádí až po instalaci svítidel. Z toho důvodu je v budoucnosti možno kdykoli změnit zařazení svítidel do skupin. Pak je možno např. změnit způsob rozsvěcení z jednotlivých řad na jednotlivé sloupce, nebo ovládat jedno svítidlo samostatně a pak celý zbytek. To vše bez zásahu do elektroinstalace.